math_groups_discgeom

Basic properties of convex polytopes

Martin Henk and Jürgen Richter-Gebert and Günter M. Ziegler— 1997

TitelBasic properties of convex polytopes
VerfasserMartin Henk and Jürgen Richter-Gebert and Günter M. Ziegler
VerlagCRC Press
OrtBoca Raton
Datum1997
Quelle/n
Erschienen inHandbook of Discrete and Computational Geometry, pages 243-270
ArtText